Štola je analogií toho, že se nacházíme na bývalém zatopeném dole. Účastníci si projdou trochu klaustrofobickým, ale zábavným zážitkem.

Bezpečnost: není potřeba žádných ochranných pomůcek
Fyzická náročnost: Nízká
Obtížnost: Lineární
Určeno: bez věkového omezení