Ústecký adrenalin team je místním centrem programu DofE, čili Mezinárodní ceny vévody z Eninburghu. Věříme ve smysl programu DofE, který oceňuje mladé lidi, jež se rozhodli nebát velkých cílů. Vzhledem k tomu, že se již mnoho let zabýváme pořádáním kurzů přežití, rozhodli jsme se, začít pomáhat mladým lidem ve věku od 14 do 24 let získat toto celosvětové ocenění, podporovat je v jejich osobním rozvoji. Náš tým prošel základním i expedičním školením programu, který se snaží motivovat mladé lidi k rozvoji jejich talentu, sportovního ducha, dobrovolnictví a k překonání sebe samotných. Nabízíme jim pomoc při překonání obav z neznámého, postavit se výzvám. Poskytujeme poradenství a podporu mladým lidem v plnění programu včetně možnosti zprostředkování dobrovolnictví a expedice, která skýtá příležitost vyrazit na několik dní objevovat zajímavá místa v České republice i v zahraničí, naučit se něco o přírodě, sobě a týmu.