Ústecký adrenalin team z.s. úzce spolupracuje a podílí se na outdoorovém projektu "kurzy přežití".

Proč se účastnit těchto kurzů

Cílem těchto kurzů je účastníka připravit na široké spektrum nástrah, které může přinést příroda nebo člověk. Naším posláním je rozvíjet schopnosti a dovednosti člověka tak, aby přežil v nejrůznějším prostředí. Klademe důraz na jednotlivce, aby se účastníci dokázali spolehnout sami na sebe a zároveň uměli spolupracovat ve skupině.

Pro koho je kurz určen

Pro každého, kdo má chuť následovat naše heslo: "přizpůsobit se, bojovat, přežít."

Co jsme schopni pro Vás zajistit nebo zprostředkovat:

  • dopravu
  • ubytování 
  • stravu
  • celodenní program
  • technické a personální zajištění

Našimi hlavními instruktory tohoto projektu jsou:

  • Michal Halík (hlavní instruktor a hlavní vedoucí projektu)
  • Michal Jonák (hlavní instruktor a vedoucí projektu defenzivní střelby a přežití ve městě)
  • Petr Halík (pomocný instruktor)

Koordinátorka projektu

Jsme Vám schopni nabídnou v rámci spolupráce následující kurzy

Kurzy konající se na území České republiky:

Kurzy konající se v zahraničí:

 

bg Homepage 3